EN TH
gas sales
กลุ่มผลิตภัณฑ์ก๊าซ

ภารกิจของเราในการจัดจำหน่ายก๊าซ คือ การจัดหาทรัพยากรก๊าซที่มีเสถียรภาพให้แก่ลูกค้าของเราทุกคน

ในการที่จะสานภารกิจให้ประสบความสำเร็จนั้น เราจะต้องสร้างความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับผู้จัดจำหน่ายก๊าซ ซึ่งเราจะต้องซื้อมาบรรจุและจำหน่ายเป็นแบบแท็งค์ใหญ่(Bulk) หรือ แบบถัง(Cylinder)อีกทอดหนึ่ง

ก๊าซเชื้อเพลิง

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี), โพรเพน (C3H8), บิวเทน (C4H10)

ก๊าซอุตสาหกรรม

ไนโตรเจน (N2), อาร์กอน (Ar), ออกซิเจน (O2), ฮีเลียม (He), แอมโมเนีย (NH3), คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), คาร์บอนมอนออกไซด์ (CO), ไฮโดรเจน (H2), อะเซทีลีน (C2H2), และอื่นๆ

น้ำมันหล่อลื่นสำหรับอุตสาหกรรม

น้ำมันไฮดรอลิค, น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรม, น้ำมันเครื่องเจาะ, สำหรับงานโลหะ, น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า, น้ำมันถ่ายเทความร้อน,
น้ำมันเทอร์ไบน์(เครื่องกังหันไอน้ำ กังหันก๊าซและกังหันน้ำ), น้ำมันหล่อลื่นระบบหมุนเวียนทั่วไป, จาระบี, น้ำมันสำหรับเข็มและสิ่งทอ,
น้ำมันสำหรับเครื่องจักรแท่นรางเลื่อน, เครื่องอัดอากาศและเครื่องอัดสารทำความเย็น

COPYRIGHT(C)TAIYO GASES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.